Vi är BrickHouse

Vi är bostadsutvecklare, byggare, förvaltare och arkitekter. Tillsammans följer vi våra bostadsprojekt från tidig planprocess till långsiktig förvaltning.

BrickHouse har utvecklat bostäder i Stockholmsregionen sedan 2011. Vi har tilldelats markanvisningar av kommunal mark samt förvärvat mark i Stockholm, Tyresö, Täby, Åkersberga och Bålsta. Projekten har omfattat småhus och flerbostadshus i såväl bostadsrättsform som hyresrättsform.

De kommande åren planerar vi att bygga över 100.000 kvm smarta, snygga och hållbara bostäder, huvudsakligen upplåtna som hyresrätter.

BrickHouse har tre starka ägare som tillsammans ger bred kompetens och finansiell stabilitet.

Brick Partners har mångårig erfarenhet av att producera bostäder och har det operativa ansvaret för BrickHouse produktion.

WeDo ägs av grundarna till sandellsandberg arkitekter och ansvarar för gestaltning och fastighetsutveckling i Brickhouse verksamhet.

Grandholm Gruppen investerar i fastigheter och fastighetsrelaterade bolag. Grandholm Gruppen ansvarar för affärsutveckling och finansiella frågor.

Vårt arbetssätt

För BrickHouse börjar projekten alltid i tidigt skede där vi tillsammans med arkitekten säkerställer ett kostnadseffektivt genomförande utan att tumma på arkitektonisk kvalitet.

BrickHouse är ett s.k. virtuellt byggbolag med en projektorganisation där projektledning, upphandling och platschefsuppdrag utförs av bolaget, medan byggentreprenaden utförs av externa leverantörer. Projektens förutsättningar och marknadsläget styr entreprenadformen och genomförs som antingen totalentreprenad eller delad entreprenad för att säkerställa bästa projektekonomi.

Tack vare vår förmåga att skapa kvalitativa, men samtidigt kostnadseffektiva bostäder har vi har tilldelats ett flertal kommunala markanvisningar utöver den mark som har förvärvats på den privata marknaden.

Våra projekt