Kommersiella lokaler

Vid Granängstorget planeras en helt ny levande stadsdel med bostäder, handel, caféer och ett sällskapstorg. Projektet är idag i detaljplaneskede, varpå möjlighet finns att hyra befintlig butikslokal fram tills dess att byggstart sker.
För mer information om befintliga och kommande lokaler vid Granängstorget, kontakta oss.