Nyheter för Oktober 2021

Första spadtaget är satt i marken och BrickHouse har påbörjat byggandet av kvarteret Spannlandet 2 i Hägerneholm i Täby. Här utvecklas 161 yteffektiva hyresrättslägenheter i ett samarbete mellan BrickHouse Bostäder och BrickHouse Bostadsutveckling.

Nu är byggandet av det nya kvarteret Spannlandet 2 i full gång och beräknas stå klart 2023.

– Vi är jätteglada och stolta över att sätta igång produktionen av vårt nya bostadskvarter Spannlandet 2 i Hägerneholm i Täby. Här kommer vi att skapa 161 yteffektiva och attraktiva hyresrätter med lägre hyra och stort fokus på social- och miljömässig hållbarhet, säger Johan Areström, VD för BrickHouse Bostadsutveckling.

Projektet är framtaget med statligt investeringsstöd för att erbjuda hushåll en lägre hyra om i snitt 1550 kr/kvm. Bostadskvarteret byggs med mindre lägenheter; 1:or, 2:or och 3:or och vänder sig till den som bor ensam eller mindre familjer.

Bostadskvarteret utvecklas med en tydlig hållbarhetsprofil med låg energianvändning, mindre än 56% i enlighet med kraven för en nära-nollenergibyggnad i Boverkets byggregler samt att fastigheten uppnår normen för ett lågt parkeringstal. Här kommer parkeringsplatser för bil att samsas med ett utökat antal cykelparkeringsplatser, varav ett antal extra stora cykelplatser för lådcyklar. Vid tecknande av hyresavtalet kommer hyresgästen samtidigt att kunna teckna ett separat avtal för en gemensam bil- och cykelpool som gäller löpande under hela hyrestiden.

– Vi välkomnar både singelhushåll och mindre hushåll till vårt kvarter, vi tror att vår målgrupp lockas av få större inflytande över sin hushållsekonomi, genom att hyrorna generellt är lägre och av tillgången till den gemensamma bil- och cykelpoolen, säger Johan Areström.

Länk till pressmeddelandet:
141021_PR Spannlandet_Första spadtaget.docx