Byggstart av 161 lägenheter i Täby

BrickHouse Bostäder byggstartar 161 yt- och miljösmarta hyreslägenheter i Täby.
Det nya kvarteret Spannlandet 2 byggs med tydlig hållbarhetsprofil och moderna mobilitetsåtgärder som ett led i de globala klimatmålen. Byggstart i augusti 2021, inflyttning planeras till våren 2023.

BrickHouse Bostäder bygger yt- och miljöeffektiva lägenheter i Hägerneholm för långsiktigt ägande och förvaltning. Hyresrätterna är till större delen under 35 kvm och attraherar nya på bostadsmarknaden, singelhushåll och den lilla familjen.

Spannlandet 2 kommer att uppföras med kvalitetsmärkning Miljöbyggnad Silver.

Med höga krav på byggtekniska lösningar och grön energiförsörjning uppnås en halvering av BBR:s energikrav, i linje med det statens investeringsbidrags utökade energikrav.

Projektet håller hög stadsmässig arkitektur, signerat delägaren och arkitekten Thomas Sandell (Wedo Effective market research i Stockholm AB).

En gemensam elbilpool reducerar antalet bilparkeringar och utökade cykelparkeringar möjliggör hälsosamma livsstilsval. För de boende kommer ledorden vara trygghet, kvalitet, valfrihet och rörelse.

Stadsdelen Hägerneholm är en ny stadsdel i attraktiva Täby med närhet till friluftsliv, vacker natur, shopping, service och bra kommunikationer.

– Vi är glada att kunna meddela ännu en byggstart av fler kvadratsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Spannlandet 2 är vårt tredje projektet i Täby. Tidigare projekt är Marklandet 5 och i sommar färdigställs Prästkragen 1 i Roslags Näsby, där Täby kommun kommer att vara hyresgäst, säger Johan Blomster, VD och delägare på BrickHouse Bostäder.

För mer information
Johan Blomster, VD och delägare BrickHouse Bostäder AB, 070-713 03 40, johan.blomster@brickhousebostad.se

Om Brickhouse gruppen
BrickHouse är en ägarledd fastighetsutvecklingsgrupp bestående av såväl ett fastighetsägande bolag som ett eget utvecklingsbolag. BrickHouse har utvecklat bostäder i Stockholmsregionen sedan 2011. Tack vare vår förmåga att skapa attraktiva, kvalitativa och kostnadseffektiva bostäder har vi tilldelats ett flertal kommunala markanvisningar i Stockholm, Tyresö, Täby och Åkersberga. BrickHouse utvecklar primärt hyresrätter för egen förvaltning men producerar även bostadsrätter och småhus. Vi arbetar för närvarande med fem projekt om sammanlagt ca 25.000 kvm i Storstockholm. Totalt har BrickHouse idag en byggrättsportfölj på ca 2.000 lägenheter i Stockholmsområdet och portföljen väntas växa under kommande år. Bolaget ägs till lika delar av Grandholm Gruppen AB, Brick Partner Invest AB och Wedo Effective market research i Stockholm AB.